Activiteiten

Internationalisering en reizen

Internationalisering
Internationalisering is een speerpunt binnen onze school. Het is een belangrijk onderdeel van het onderwijs en ingebouwd in ons lesprogramma. Dat is vooral terug te zien in de portfolio van de leerlingen, hierin kun je zien wat de leerlingen hebben beleefd en opgestoken. De internationaliseringsactiviteiten binnen onze school zijn erg breed. Het Stedelijk College organiseert uitwisselingen met andere scholen uit de hele wereld, uiteraard ook binnen Europa. Maar dat niet alleen, de school doet ook mee met internationale projecten en organiseert stages in het buitenland. En voor wie wil, na de middelbare schooltijd helpen we leerlingen om over de grenzen te gaan studeren.

Een van de kernkwaliteiten van de school is intercultureel gedrag. Binnen het tweetalig onderwijs is uitdrukkelijk sprake van internationalisering. Veel activiteiten worden in dit kader georganiseerd en zijn voor leerlingen verplicht. Deels gaan de leerlingen echt naar het buitenland of ontvangen ze buitenlandse leerlingen hier en deels zijn er projecten waarbij gebruik wordt gemaakt van e-mailcontact met leerlingen van andere scholen.

Voor alle leerlingen zijn er keuzereizen naar Friesland, Berlijn, Barcelona en Oostenrijk. Deze reizen vinden plaats in leerjaar 2 en 4. Eindexamenleerlingen kunnen na hun examen deelnemen aan een surfreis naar Frankrijk. Op het sportieve vlak biedt de sectie Lichamelijke Opvoeding op middagen de gelegenheid om mee te doen aan een groot aantal sporten, van waaruit leerlingen kunnen deelnemen aan interscholaire competities. Voorbeelden van deze sporten zijn: zaalvoetbal, zaalhockey, basketbal en badminton. De sportdagen verdienen hier zeker ook een vermelding. 

Vakexcursies
De school heeft een breed scala aan vakgerichte of vakoverstijgende excursies, projecten en andere activiteiten. Deze activiteiten vinden voornamelijk geconcentreerd plaats in de activiteitenweken, soms op school en vaak daarbuiten.
In de Tweede Fase van (t)vwo/(t)havo hoort bij de vakken Lichamelijke Opvoeding en Culturele Kunstzinnige Vorming een demonstratieprogramma. Voor artiesten en toeschouwers zijn dit hoogtepunten in het schooljaar. Ook wordt jaarlijks een toneelstuk of musical opgevoerd. In het kader van loopbaanoriëntatie kennen het derde leerjaar (t)mavo, het vierde leerjaar (t)havo en het vijfde leerjaar (t)vwo een stageweek. Leerlingen werken in een bedrijf om zich te oriënteren op verdere studie en beroep. Tenslotte zijn er natuurlijk de schoolfeesten. Voor leerlingen de echte hoogtepunten van het schooljaar!
Locatie Henegouwenlaan

Henegouwenlaan 2
5628 WK  Eindhoven
telefoon: 040-264 57 77