Onderwijs

Wetenschaps Oriëntatie Nederland

WON staat voor ‘Wetenschaps Oriëntatie Nederland’ en maakt onderdeel uit van de WON Akademie: een landelijk netwerk van middelbare scholen en universiteiten dat zich inzet voor pre-wetenschappelijk onderwijs. Het doel is om leerlingen van het vwo zo goed mogelijk voor te bereiden op een wetenschappelijke studie. Door WON komen leerlingen er tevens achter of ‘de wetenschap’ hen ligt.

Je zou verwachten dat deze opleiding je in principe goed voorbereidt op een vervolgopleiding aangezien de afkorting ‘vwo’ al staat voor ‘Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs’. Onderzoek heeft echter uitgewezen dat er desondanks veel studenten stranden in hun eerste jaar op de universiteit. We hebben geleerd dat het louter en alleen consumeren van kennis niet voldoende is om de vervolgstudie succesvol te doorlopen. Van een hedendaagse student wordt een kritische, onderzoekende en actieve houding verwacht. Daarom heeft het Stedelijk College Eindhoven ervoor gekozen om WON te introduceren. Het leerproces duurt in totaal 6 jaar, waarin de leerling ieder jaar een stap verder gaat richting een academisch denk- en werk niveau.

WON op het Stedelijk College Eindhoven

In 2011 zijn we met WON gestart en sindsdien is er een leerlijn uitgestippeld van 1 t/m 6 vwo. In de onderbouw (leerjaar 1 t/m 3) ligt de nadruk op het kennismaken met de wetenschap en de wetenschappelijke wereld. Leerlingen zullen snel merken dat deze wereld erg groot is: van bijvoorbeeld de exacte vakken tot de taalwetenschappen en van de mens-wetenschappen (sociologie en psychologie) tot de ‘zakenvakken’ zoals geschiedenis, aardrijkskunde en economie. Op deze manier leert uw kind bovendien zijn eigen interesses en talenten kennen. Dit is een goede voorbereiding op de profielkeuze/samenstelling van het vakkenpakket en daarmee de bovenbouw.

Met WON willen wij onze leerlingen wat extra’s meegeven. Vandaar dat onze WON-docenten meer accent leggen op het aanleren van de juiste kennis, vaardigheden en attitude waar een echte wetenschapper niet zonder kan. Daarnaast legt WON verbanden tussen de vakken. Op deze manier biedt WON dus ook een verdieping van ons onderwijsprogramma. Het belangrijkste is echter dat WON vooral een interessante ontdekkingstocht wordt waaraan uw kind dit schooljaar hopelijk vooral veel plezier gaat beleven.

Klik hier voor de complete brochure.
Speciaal voor leerlingen groep 8:
Gezocht: Jonge Wetenschappers!

Locatie Henegouwenlaan

Henegouwenlaan 2
5628 WK  Eindhoven
telefoon: 040-264 57 77