Ouders

Ouderraad

Het doel van deze, uit ouders bestaande en door ouders gekozen raad, is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders, docenten en leerlingen en het behartigen van de belangen van de ouders. Jaarlijks stelt de ouderraad geld beschikbaar voor speciale projecten of evenementen voor de leerlingen met als doel het onderwijs te versterken. Op afspraak is het mogelijk om persoonlijk met de ouderraad in contact te treden. Maandelijks heeft de ouderraad overleg, waarbij de school wordt vertegenwoordigd door mevr. I. van Zuijdam, opleidingsdirecteur en dhr. B. Benthem, docent. Namens de ouders vertegenwoordigt dhr. J. Verbunt de ouders in de medezeggenschapsraad.
Belangrijke data:
Het vergaderschema van de ouderraad voor schooljaar 2019-2020:
maandag 9 september 2019
maandag 28 oktober 2019 (jaarvergadering)
maandag 25 november 2019
maandag 27 januari 2020
maandag 17 februari 2020
maandag 30 maart 2020
maandag 18 mei 2020
maandag 22 juni 2020

De ouderraad is te bereiken via het mailadres :

 
Locatie Henegouwenlaan

Henegouwenlaan 2
5628 WK  Eindhoven
telefoon: 040-264 57 77