Ouders

Ouderraad

Het doel van deze, uit ouders bestaande en door ouders gekozen raad, is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders, docenten en leerlingen en het behartigen van de belangen van de ouders. Jaarlijks stelt de ouderraad geld beschikbaar voor speciale projecten of evenementen voor de leerlingen met als doel het onderwijs te versterken. Op afspraak is het mogelijk om persoonlijk met de ouderraad in contact te treden. Maandelijks heeft de ouderraad overleg, waarbij de school wordt vertegenwoordigd door mevr. I. van Zuijdam, opleidingsdirecteur en dhr. B. Benthem, docent. Namens de ouders vertegenwoordigt dhr. J. Verbunt de ouders in de medezeggenschapsraad.
Belangrijke data:
Het vergaderschema van de ouderraad voor schooljaar 2018-2019:
maandag 10 september 2018
maandag 29 oktober 2018 (jaarvergadering)
maandag 19 november 2018
maandag 17 december 2018
maandag 14 januari 2019
maandag 11 februari 2019
maandag 25 maart 2019
maandag 15 april 2019
maandag 20 mei 2019
maandag 24 juni 2019

De ouderraad is te bereiken via het mailadres :

 
Locatie Henegouwenlaan

Henegouwenlaan 2
5628 WK  Eindhoven
telefoon: 040-264 57 77