Ouders

Ouderraad

Het doel van deze, uit ouders bestaande en door ouders gekozen raad, is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders, docenten en leerlingen en het behartigen van de belangen van de ouders. Jaarlijks stelt de ouderraad geld beschikbaar voor speciale projecten of evenementen voor de leerlingen met als doel het onderwijs te versterken. Op afspraak is het mogelijk om persoonlijk met de ouderraad in contact te treden. Maandelijks heeft de ouderraad overleg, waarbij de school wordt vertegenwoordigd door mevr. I. van Zuijdam, opleidingsdirecteur en dhr. B. Benthem, docent. Namens de ouders vertegenwoordigt dhr. H. van Overbeek de ouders in de medezeggenschapsraad.
Belangrijke data:
Het vergaderschema van de ouderraad voor schooljaar 2017-2018:
maandag 18 september 2017
maandag 30 oktober 2017 (jaarvergadering)
maandag 11 december 2017
maandag 15 januari 2018
maandag 5 februari 2018
maandag 19 maart 2018
maandag 28 mei 2018
maandag 18 juni 2018

De ouderraad is te bereiken via het mailadres :

 
Locatie Henegouwenlaan

Henegouwenlaan 2
5628 WK  Eindhoven
telefoon: 040-264 57 77