Leerlingen

Leerlingenraad

De leerlingenraadwordt aan het begin van elk schooljaar opnieuw samengesteld.
De raad bestaat meestal uit ongeveer twintig leerlingen, die de verschillende leerjaren vertegenwoordigen
Locatie Henegouwenlaan

Henegouwenlaan 2
5628 WK  Eindhoven
telefoon: 040-264 57 77