Leerlingen

Begeleiding

Wij vinden het belangrijk de leerlingen tijdens hun schoolperiode te begeleiden in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. In deze begeleiding staat de mentor centraal. Daarnaast zijn er ook interne specialisten bij betrokken, zoals de decaan, leerlingbegeleider, remedial teacher, schoolpsycholoog en schoolmaatschappelijk werker. Als het nodig is, kunnen externe deskundigen ingeschakeld worden. Meer informatie hierover is terug te vinden op de zorgkaart (ondersteuningsprofiel) van onze locatie.

De sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen wordt in de gaten gehouden door de mentor en het zorgteam
Met de aanmelding van uw kind op onze school geeft u automatisch toestemming om eventuele problemen in het zorgteam te bespreken.

Lees meer over Begeleiding
Locatie Henegouwenlaan

Henegouwenlaan 2
5628 WK  Eindhoven
telefoon: 040-264 57 77