Locatie

Welkom

Welkom op de site van het Stedelijk College, locatie Henegouwenlaan. Op onze site is veel informatie over onze school te vinden en we doen ons best om zo actueel mogelijk te blijven. Veel van de algemene zaken zijn ook te vinden in onze locatiegids die uitsluitend digitaal wordt aangeboden via de site. Als u er echt niet meer uitkomt dan kunt u ons natuurlijk altijd bereiken via de telefoon of de mail.

Op dit moment is de school niet in bedrijf op de manier die we gewend zijn en worden onze lessen online gegeven in verband met de maatregelen rondom het corona virus. Ouders en leerlingen worden regelmatig geïnformeerd over de ontwikkelingen en besluiten die hiermee samenhangen. Onze gebouwen zijn open en we zijn per mail bereikbaar.

Het mooie nieuws is toch ook dat we op 4 mei gaan starten met de echte bouwhandelingen voor onze nieuwbouw. We gaan de komende tijd getuigen zijn van de creatie van een geheel nieuw schoolgebouw! We gaan aan de slag met een school waar ontmoeting, ruimte, licht en kleur de belangrijkste uitgangspunten zijn. Deze uitgangspunten zijn samen met de leerlingen en toekomstige leerlingen vastgesteld en meegenomen in het ontwerp. We zullen regelmatig van onszelf laten horen en mogelijk kunnen we binnenkort al virtueel onze nieuwbouw betreden.

Ik wil alle ouders en leerlingen die begin maart hun keuze voor onze school kenbaar hebben gemaakt hartelijk bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen.

Ingrid van Zuijdam,
Opleidingsdirecteur

I. van Zuijdam_bewerkt 

Nieuwsgierig naar onze school? Kijk dan hier de introductiefilm!

Locatie Henegouwenlaan

Henegouwenlaan 2
5628 WK  Eindhoven
telefoon: 040-264 57 77