Activiteiten

Stedelijk College 'Excellente School' vwo, havo en mavo!

Op 18 januari heeft de inspectie op basis van de adviezen van de jury Excellente Scholen bekend gemaakt welke scholen het predicaat Excellente School 2015-2017 ontvangen. Het Stedelijk College Eindhoven heeft het predicaat ontvangen voor het uitstekend presteren van alle drie de afdelingen: vwo, havo èn mavo! Zowel de Nederlandstalige als tweetalige afdelingen werden geprezen om haar kwaliteit, de uitstekende begeleiding en de ontwikkelingsgerichtheid.

Het Stedelijk College is bijzonder trots op de erkenning. Opleidingsdirecteur Ingrid van Zuijdam noemde de onderscheiding een grote blijk van waardering voor de kwaliteit van het onderwijs.
“Uitstekend onderwijs leidt tot sterke leerlingen in de Brainportregio. Onze school werkt continu aan vernieuwing, denk daarbij bijvoorbeeld aan nieuwe onderwijsvormen, digitaal lesgeven en de bijzondere lessen die leerlingen kunnen volgen als filosofie en Chinees. We hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het pre-wetenschappelijk onderwijs aan onze WON-Akademie op het Nederlandstalig vwo en het tweetalig onderwijs wordt op het allerhoogste niveau gegeven en bovendien op alle afdelingen: vwo, havo èn mavo. In vergelijking met de veelheid van vormen van tweetalig onderwijs die scholen vandaag de dag aanbieden, voldoet die van het Stedelijk College Eindhoven al 23 jaar aan de hoogste normen van het Europees Platform.” Een belangrijk gegeven op een school waar internationalisering als een rode draad door het onderwijs loopt.

Over het predicaat
Een excellente school is in de basis een goede school die zich onderscheidt van andere goede scholen door te excelleren op een bepaald gebied dat in de school als geheel doorwerkt. Excellente scholen zien het predicaat niet alleen als een vorm van erkenning en waardering voor hun prestaties, maar ook als een uitdaging om hun onderwijs voortdurend tegen het licht te houden en verder te ontwikkelen. Excellente scholen zijn een voorbeeld voor andere scholen.

Kijk hier de reportage van Stedelijk College TV!

IMG_2494_bewerkt 833bc42f820ff0ac77520968228ef631
SCE Excellente School_bewerkt


Uit het juryrapport

“Het uitgebreide excellentieprofiel van de school, het tweetalig onderwijs, het WON-onderwijs en de vele mogelijkheden op cultureel en creatief gebied geven de leerling voldoende ruimte om zich voor te bereiden op vervolgonderwijs en de samenleving.”

“De leerling en zijn ontwikkeling staan centraal op het Stedelijk College Eindhoven. Leerlingen binnen alle afdelingen geven aan dat hun docenten er alles aan doen hen zo goed mogelijk te begeleiden op een manier die bij hen en hun ontwikkelbehoeften past.”

“De insteek is de leerling op maat te bedienen, de zorg is excellent en de teams kunnen adequaat reageren op uitdagingen. De schoolcultuur is gericht op ontwikkeling en dat vormt de rode draad in het monitoren van leerlingen. Het portfolio is daarvan een voorbeeld.”

“De school is actief op zoek naar samenwerking, zowel binnen de zuilen als buiten de school. Zij werkt samen met de Brainport Regio Eindhoven, met bedrijven als Philips en TU/e. De jury heeft diverse referenten gevraagd of zij het excellentieprofiel van het Stedelijk College Eindhoven herkennen en de algemene onderwijskwaliteit onderschrijven. De referenten omschrijven de school als excellent.”

Locatie Henegouwenlaan

Henegouwenlaan 2
5628 WK  Eindhoven
telefoon: 040-264 57 77