Leerlingen

Leerlingen

De leerlingen van onze school hebben toegang tot het leerlingenportaal.
Hier is alle informatie te vinden over het huiswerk, roosters, behaalde cijfers, correspondentie, enz.
Locatie Henegouwenlaan

Henegouwenlaan 2
5628 WK  Eindhoven
telefoon: 040-264 57 77