Schoolgids
SCHOOLGIDS  

6.1 Boeken en leermiddelen

Boeken bestellen
Om het aanschaffen van het juiste boekenpakket makkelijk te maken, werken wij samen met boekhandel Iddink. Deze boekhandel weet precies welke boeken wij voor de verschillende opleidingen en leerjaren gebruiken. U hoeft zich dus niet in de benodigde boekenlijst te verdiepen. Alle informatie die u nodig heeft om de boeken te bestellen, staat op www.iddink.nl. Het door u bestelde boekenpakket wordt bij u thuisbezorgd.

Andere leermiddelen
Leermiddelen die klassikaal worden gebruikt, zoals atlassen en leermiddelen die docenten zelf hebben gemaakt, worden door de school geleverd en betaald.

Kosten
De kosten voor de boeken en leermiddelen komen voor rekening van de school, voor zover ze bij het (gekozen) vakkenpakket horen. Een uitzondering hierop zijn de boeken en leermiddelen die niet door de overheid worden vergoed, zoals leesboekjes. Deze materialen dient u zelf te betalen. Leermiddelen voor thuisgebruik, zoals atlassen en woordenboeken, zijn eveneens voor uw rekening.

Borgsom
Voor het lenen van het boekenpakket wordt een borgsom in rekening gebracht. Deze borgsom bedraagt in het schooljaar 2019-2020 € 75,-. U krijgt deze borg weer terug als uw kind de school verlaat en de boeken niet beschadigd zijn.

Bij schade of vermissing wordt het schadebedrag met de vooraf betaalde borg verrekend. U moet het borgbedrag dan voor het begin van het nieuwe schooljaar weer op peil brengen.

Tussentijdse wijziging boekenpakket
Als uw kind tijdens het schooljaar van opleiding verandert of één of meerdere vakken van zijn of haar vakkenpakket wijzigt, dan kunt u hiervoor het beste de bestaande procedure volgen om extra kosten voor nieuwe boeken te voorkomen. De teamleider van uw kind kan u aangeven hoe deze procedure verloopt.
 

Gebruik boeken
Alle schoolboeken moeten netjes worden gekaft. Het kaftpapier mag niet aan de boeken worden vastgeplakt. Op de voorkant van de kaft wordt een etiket geplakt met daarop de naam van de leerling, zijn of haar klas en het betreffende vak.

Er mag -uiteraard- niet in de boeken worden geschreven.

Mediatheek
In de mediatheken is van alle lesboeken minstens één exemplaar aanwezig. Als een leerling een boek vergeten is mee te nemen, kan hij of zij dit boek voor het betreffende lesuur lenen van de mediatheek.


laatste wijziging: 11-06-2019
Locatie Henegouwenlaan

Henegouwenlaan 2
5628 WK  Eindhoven
telefoon: 040-264 57 77