Schoolgids
SCHOOLGIDS  

2.12 Mediatheek

De school heeft twee mediatheken: de mediatheek onderbouw en de mediatheek bovenbouw. Ze zijn de centrale informatiecentra van de school. Beide mediatheken beschikken over een uitgebreide collectie van jeugdboeken en Nederlandse literatuur (zowel de oorspronkelijke literatuur als vertaalde literatuur uit het Engels, Frans en Duits). De mediatheken hebben ook een collectie informatieve materialen met studieboeken voor diverse vakken, naslagwerken, kranten en tijdschriften.

Bezetting en bereikbaarheid

 • Mevrouw J.M.G.M. Jansen, mediathecaris
 • Mevrouw. C.H. Nas-Koch, mediathecaris
 • De heer I. Zouhair, medewerker mediatheek  
 • De heer G. Hellings, medewerker mediatheek

De mediatheken zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer (040) 264 57 77 en via mediatheekhenegouwenlaan@stedelijkcollege.nl. Als u de mediatheek wilt mailen, vermeld dan de naam, klas en het leerlingnummer van uw kind.

Mediatheek onderbouw (Henegouwenlaan)
Deze mediatheek richt zich op de leerlingen van de eerste drie leerjaren (t)mavo, (t)havo en (t)vwo en op het vierde leerjaar van de mavo. De mediatheek is een studie- en werkruimte waar leerlingen tijdens de lessen en tussenuren gebruik kunnen maken van de beschikbare materialen en faciliteiten.

De mediatheek beschikt over:

 • 32 Werkplekken met pc en 40 werkplekken zonder pc. Zijn alle computers in gebruik, dan kan een laptop worden geleend. De pc’s zijn aangesloten op het onderwijsnetwerk van de school en op internet. Ze zijn geschikt voor het gebruik van USB-sticks;
 • Databanken over jeugdliteratuur en actuele onderwerpen;
 • Een krantenbank met artikelen van binnenlandse- en buitenlandse kranten en tijdschriften;
 • Een geautomatiseerde catalogus. Via deze catalogus kunnen leerlingen zoeken naar de informatie die zij nodig hebben voor het maken van werkstukken en opdrachten; kunnen ze van huis uit hun eigen gegevens beheren en hebben ze alle on-line informatie voor de verschillende vakken onder 1 knop.
 • Een basiscollectie, bestaande uit jeugdliteratuur, informatieve boeken, luisterboeken, dvd’s, woordenboeken en tijdschriften;
 • Een collectie Engelse materialen, speciaal voor leerlingen van tvwo en thavo;
 • Lesboeken en bijbehorende software.

De mediatheek voor de onderbouw is dagelijks geopend.

_HVA8919_bewerkt_bewerkt

Mediatheek bovenbouw (Broodberglaan)
Deze mediatheek is bedoeld voor de leerlingen in de bovenbouw van (t)vwo en (t)havo en is gesitueerd in het Senior College. Deze leerlingen werken tijdens tussenuren in de mediatheek. Tijdens deze uren studeren leerlingen onder begeleiding van het mediatheekpersoneel.

De mediatheek is als activiteitencentrum ingericht. De leerling kan gebruikmaken van verschillende media en faciliteiten, zoals luisterboeken, tijdschriften, kranten, computers, internet en dvd’s. In de mediatheek zijn individuele en groepswerkplekken, waarvan enkele met pc. Daarnaast zijn er laptops beschikbaar. De pc’s zijn aangesloten op het onderwijsnetwerk en op internet.
Er zijn verschillende databanken aanwezig waaronder de LiteRom, uittrekselbank, actuele documentatiebank en de krantenbank waarin leerlingen kunnen zoeken naar de informatie die ze nodig hebben voor het maken van werkstukken en opdrachten. De leerlingen kunnen ook gebruik maken van Aura online, een geautomatiseerde catalogus.
Voor leerlingen die rustig willen werken, is er een aparte computerruimte beschikbaar, die ook klassikaal gebruikt kan worden.

De mediatheek voor de bovenbouw is dagelijks geopend.

Om de informatiebronnen optimaal te kunnen gebruiken, krijgen alle leerlingen t/m klas 4 les in mediawijsheid. In deze lessen leren ze om informatie van internet en andere bronnen op de juiste manier te gebruiken en in te zetten.

Laatste wijziging: 04-05-2020
Locatie Henegouwenlaan

Henegouwenlaan 2
5628 WK  Eindhoven
telefoon: 040-264 57 77