Locatie

Voedingsbeleid

Het Stedelijk College Eindhoven heeft een omgeving waar gezond eten gemakkelijk is, omdat dit bijdraagt aan de ontwikkeling en leefstijl van onze leerlingen. We maken hiermee de gezonde keuze de makkelijke keuze.


Visie

Onze school is een omgeving waar gezond eten gemakkelijk moet zijn, omdat dit bijdraagt aan de ontwikkeling en leefstijl van de leerlingen. We kiezen voor een positieve aanpak, waarbij we de keuzevrijheid van onze leerlingen respecteren. Gezond eten gaat over goed voor jezelf zorgen en daar dragen we als school graag aan bij.

De gezonde Schoolkantine
We werken op onze school volgens de 
Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. Onze kantine heeft de volgende basis:
De kantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze
Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel, etc.) biedt de kantine minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod én voor het aanbod in de automaten. 
Betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum.
Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes
De kantine hanteert deze drie uitstralingspunten:
1. Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes.
2. Op de opvallende plaatsen in de automaten staan alleen betere keuzes.
3. Als je eten of drinken aanbiedt bij de kassa, staan daar alleen betere keuzes .

De kantine stimuleert water drinken
In onze Gezonde Schoolkantine is water altijd beschikbaar, zowel bij het uitgestalde aanbod als in de automaten. We bieden kannen met water bij de counter van de cateraar aan.

Onze ambitie
Onze ambitie is een gouden kantine:
• Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten bestaat voor minimaal 80% uit betere keuzes.
• We bieden groente en fruit aan.
• De aankleding van de kantine stimuleert onbewust om de betere keuze te maken.

Structureel beleid
Samen met onze cateraar brengen wij ieder jaar het aanbod in de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomst aan de directie. Daarnaast is ons beleid terug te vinden op de schoolsite.


Gezonde School vignet
De Gezonde School-aanpak is een werkwijze waarmee het Stedelijke College Eindhoven werkt om structureel te werken aan gezondheid. De gezonde school is gebaseerd op de vier pijlers Gezondheidseducatie, Fysieke en sociale omgeving, Signaleren en Beleid.

Gezondheidseducatie
Er wordt op dit moment gewerkt aan en visie op gezondheid binnen de school en hoe deze vorm zou kunnen krijgen binnen het onderwijsprogramma.

Pleinbeleid
Onze school is onderdeel van de omgeving. Om de gang naar supermarkten en snackbars te verminderen voeren wij een pleinbeleid. Er zijn regels over het verlaten van het schoolterrein door leerlingen in pauzes en tussenuren. Dit draagt ook bij het maken van gezonde keuzes.

Locatie Henegouwenlaan

Henegouwenlaan 2
5628 WK  Eindhoven
telefoon: 040-264 57 77