Onderwijs

Tweetalig onderwijs/Bilingual education

Vijfentwintig jaar ervaring met tweetalig onderwijs en de aanwezigheid van de International School Eindhoven als afdeling van de Stichting Internationaal en Lokaal Funderend Onderwijs (SILFO) heeft absoluut bijgedragen aan de internationalisering van de school. En daarmee aan de huidige kwaliteit van het tweetalig vwo, tweetalig havo en nu dan ook tweetalig mavo.

Via deze link komt u uit bij de brochures tweetalig mavo, tweetalig havo en tweetalig vwo.

cambridge-university_bewerkt

Cambridge, Europees Platform
Het Stedelijk College is gecertificeerd als Cambridge Exam Centre en zodanig kan de kwaliteit van ons onderwijs gecontroleerd worden. Daarnaast zijn er de standaardnormen van het Europees Platform. Deze standaardnorm houdt onder meer in dat:

  • zowel leerlingen als docenten het Engels op een hoog niveau beheersen;
  • op de tweetalige afdeling ‘native speakers' Engels aanwezig moeten zijn;
  • in de mediatheek een breed scala van Engelstalige leermiddelen en informatiebronnen beschikbaar is;
  • de internationalisering centraal staat in het beleid en programma van de school.

Het Stedelijk College Eindhoven voldoet ruimschoots aan deze normen en heeft dan ook het keurmerk TTO-senior certificaat ontvangen van het Europees Platform. Dit keurmerk geeft aan dat de school in alle leerjaren voldoet aan de standaard van het Europees Platform voor tweetalig onderwijs.

Extra informatie
Voor meer informatie klik hier voor de schoolgids.
Kijk ook eens op www.ikkiestto.nl. Deze website is in opdracht van het Europees Platform gemaakt; het Stedelijk College werkte mee aan de totstandkoming ervan.

The University of Cambridge heeft delen van het CLIL/bilingual education programme op het Stedelijk College Eindhoven op film vastgelegd. Het bilingual programme dient als voorbeeld voor andere scholen.


Locatie Henegouwenlaan

Henegouwenlaan 2
5628 WK  Eindhoven
telefoon: 040-264 57 77