Weblog Opleidingsdirecteur Erna Brummel Lees meer...>
Predicaat 'Excellent' uitreiking
Lees meer..>
Kalender en vakantierooster
Kalender en vakantierooster
Lees meer... >
Internationalisering
Internationalisering is een speerpunt van het Stedelijk College.
Lees meer...>
Aanmelden nieuwe schooljaar
Aanmelden nieuwe schooljaar
Lees meer...>
Tweetalig onderwijs
Wil je meer weten over tweetalig onderwijs?
Kijk hier!  >
Wetenschaps Orientatie Nederland
Wil je meer weten over Wetenschaps Oriƫntatie Nederland?
Kijk hier!  >
Schoolgids
De schoolgids is digitaal in te zien.
Lees meer...>
Nieuwbouw Henegouwenlaan
Nieuwbouw
Kijk hier!  >

Laatste nieuws
Dag van de Duitse taal 14 september 2020

Op maandag 14 september 2020 heeft onze school, locatie Henegouwenlaan, samen met andere scholen organisaties en bedrijven

Lees meer...
Locatie Henegouwenlaan

Henegouwenlaan 2
5628 WK  Eindhoven
telefoon: 040-264 57 77