Weblog Opleidingsdirecteur Erna Brummel Lees meer...>
Predicaat 'Excellent' uitreiking
Lees meer..>
Kalender en vakantierooster
Kalender en vakantierooster
Lees meer... >
Internationalisering
Internationalisering is een speerpunt van het Stedelijk College.
Lees meer...>
Aanmelden nieuwe schooljaar
Aanmelden nieuwe schooljaar
Lees meer...>
Tweetalig onderwijs
Wil je meer weten over tweetalig onderwijs?
Kijk hier!  >
Wetenschaps Orientatie Nederland
Wil je meer weten over Wetenschaps Oriƫntatie Nederland?
Kijk hier!  >
Schoolgids
De schoolgids is digitaal in te zien.
Lees meer...>
Nieuwbouw Henegouwenlaan
Nieuwbouw
Kijk hier!  >

Laatste nieuws
Updates Corona virus

Verplicht mondkapje op school (update 16 oktober 2020)Het kabinet heeft dinsdagavond 13 oktober een gedeeltelijke lockdown

Lees meer...
Locatie Henegouwenlaan

Henegouwenlaan 2
5628 WK  Eindhoven
telefoon: 040-264 57 77