Loading
Onze locatie
Ons onderwijs
Ouders
Leerlingen
Actueel
Activiteiten
Foto impressie
Info en contact
Schoolgids

Eerste leerjaar

Voor de leerlingen van het 1e leerjaar begint het schooljaar met een kennismakingsdag. In het begin van het schooljaar wordt een speciale avond gehouden voor de ouders, waarop alle facetten van het eerste leerjaar worden belicht en de mentoren ter kennismaking aanwezig zijn. De kennismakingsperiode wordt begin oktober afgesloten met de werkweek, een schoolkamp voor alle eerstejaars leerlingen. In het eerste leerjaar wordt gewerkt met een gestructureerd huiswerkbeleid in de lessen. Hiervoor werken de leerlingen in een speciale agenda.
                                                              
Tijdens de mentorles wordt aandacht besteed aan het leren studeren, het samenwerken, de sociale vaardigheden en het maken van huiswerk. Daarnaast is er, gedurende de plus-uren, een systeem van begeleidingsgroepen, waarin de leerlingen desgewenst extra ondersteuning krijgen of de stof verder uitdiepen. Bij het derde rapport van het eerste leerjaar krijgen de ouders een advies van de lerarenvergadering over de vermoedelijke studierichting van hun kind. De uitslag van de eindvergadering is bindend voor ouders en leerlingen bij de bevordering naar het onderwijstype in het tweede leerjaar. Slechts bij hoge uitzondering zullen leerlingen geadviseerd worden het eerste leerjaar te doubleren.