Onderwijs

Wetenschaps Oriëntatie Nederland

WON in de brugklas
Vanaf dit schooljaar start uw kind met WON, maar wat is WON? WON staat voor ‘Wetenschaps Oriëntatie Nederland’ en maakt onderdeel uit van de WON akademie: een landelijk netwerk van middelbare scholen en universiteiten dat zich inzet voor prewetenschappelijk onderwijs. Het doel is om leerlingen van het vwo zo goed mogelijk voor te bereiden op een wetenschappelijk studie en een toekomstige carrière in de wetenschap.

WON op het Stedelijk College Eindhoven
Op het Stedelijk College Eindhoven hebben we ervoor gekozen om zo vroeg mogelijk met dit voornemen te beginnen: namelijk meteen in het eerste jaar van het vwo. Dit betekent niet dat uw kind meteen al als een professor door de gangen loopt; het is een leerproces dat ongeveer 5 jaar duurt en wordt afgerond met het profielwerkstuk in de bovenbouw. Een meesterstuk waarmee je dus in feite al een toegangskaartje tot de universiteit hebt verdiend.

In 2011 is er een ontwikkelgroep gevormd die een onderwijskundige leerlijn heeft uitgestippeld van 1 t/m 5 vwo. In de onderbouw (leerjaar 1 t/m 3) ligt de nadruk op het kennismaken met de wetenschap en de wetenschappelijke wereld. Leerlingen zullen snel merken dat deze wereld erg groot is: van bijvoorbeeld de exacte vakken tot de taalwetenschappen en van de menswetenschappen (sociologie en psychologie) tot de ‘zakenvakken’ zoals geschiedenis, aardrijkskunde en economie. Op deze manier leert uw kind bovendien zijn eigen interesses en talenten kennen.
Dit is een goede voorbereiding op de profielkeuze/samenstelling van het vakkenpakket. Kortom: een goede voorbereiding op de bovenbouw. Daarnaast zijn onze leerlingen in de tweede klas gestart met een volledig digitaal programma. In alle lessen werken ze met een Macbook. Hierdoor hebben onze leerlingen toegang tot breder lesmateriaal en oefenen zij in vaardigheden (zoals in Statistiek).
Door WON komen leerlingen er ook achter of ‘de wetenschap’ hun ligt. De afkorting ‘vwo’ staat al voor ‘Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs’, dus zou deze opleiding je in principe al goed moeten opleiden voor de universiteit. Onderzoek heeft echter uitgewezen dat er desondanks toch veel studenten stranden in hun eerste jaar op de universiteit. Ofschoon onze school hierin goed afsteekt in verhouding tot andere scholen, hebben we gemerkt dat de oorzaak voor een succesvol verloop van een vervolgstudie het niveau van kennis, alleen, overstijgt. Met WON willen wij onze leerlingen meer meegeven. Vandaar dat onze WON-docenten een extra accent leggen op het aanleren van de juiste kennis, vaardigheden en attitude waar een echte wetenschapper niet zonder kan.


Klik hiervoor de complete brochure.
Speciaal voor leerlingen groep 8:
Gezocht: Jonge Wetenschappers!

Locatie Henegouwenlaan

Henegouwenlaan 2
5628 WK  Eindhoven
telefoon: 040-264 57 77